Cris

730 tekstów – auto­rem jest Cris.

Nadzieja zaw­sze wra­ca, mu­si - by było lżej...dla­tego ją miej.

Krys­ty­na A.Sz. 27.11.2018r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2018, 00:11

Gu­biąc się szu­kamy wyjścia, cza­sem to wychodzi na dobre.

Krys­ty­na A.Sz. 11.11.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2018, 21:49

Już sa­ma nadzieja na ra­dość - da­je radość...

06.10.2018r.
Krys­ty­na A. Sz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2018, 13:04

Nie wszys­tko co na górze, jest widoczne...

Krys­ty­na A.Sz. 22.10.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 października 2018, 19:36

... wielu wo­li sa­mot­ność, którą może wy­pełnić, niżli pustkę...


Krys­ty­na A.Sz. 13.10.2018r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 października 2018, 15:33

...na­dal ku­leje, aż dziw że otwarta...

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2018r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 września 2018, 21:52

Szczęśli­wi którzy idą własną drogą...,

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2018r.
in­spi­rac­ja szpiek 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 września 2018, 21:34

Prze­ważnie by­wa tak;
cze­go chce­my -
te­go brak...


Krys­ty­na A. Sz.
17.09.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 września 2018, 03:29

Nie­chciane sny, strąca­ne nad ra­nem z pościeli, przechadzają się z kąta w kąt, myśli mącąc, za­mieniając dzień w bezradność...

Krys­ty­na A.Sz. 11.09.2018r.
inspiracja 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 września 2018, 00:06

Bez bólu nie byłoby ra­dości i od­wrot­nie...za­tem uzu­pełniają się.

Krys­ty­na A.Sz. 24.07.2018r.
in­sp. szpiek 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 lipca 2018, 18:25
Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna Anna Szklarczyk~~~ https://cris2.cytaty.info/ - to moje 2-gie konto na Cytatach... 1-sze krysta~~~http://krysta.cytaty.info/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 grudnia 2018, 14:56Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 grudnia 2018, 14:55Cris sko­men­to­wał tek­st Łańcuch...  

7 grudnia 2018, 14:53Cris sko­men­to­wał tek­st Nadzieja zaw­sze wra­ca, [...]

7 grudnia 2018, 14:48Cris sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

28 listopada 2018, 22:07yestem sko­men­to­wał tek­st Nadzieja zaw­sze wra­ca, [...]

28 listopada 2018, 08:58silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nadzieja zaw­sze wra­ca, [...]

28 listopada 2018, 00:23Cris sko­men­to­wał tek­st Jutro, mu­sisz obudzić się [...]

28 listopada 2018, 00:22Cris sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

28 listopada 2018, 00:16Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

28 listopada 2018, 00:15Cris sko­men­to­wał tek­st myślę yes­tem