Cris

521 tekstów – auto­rem jest Cris.

wypełniasz serce

jed­nym od­dechem wchłonęłaś
z każdym przełknięciem
tęskny szept serca

z zam­knięty­mi oczami
choć minęły lata

na końcu świata
poznasz
na pewno

gdzie/ś/ jesteś


Cris 22.11.2016r. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 19:46

Nadzieja ma gest
Two­jego lo­su wróżką
Jej obec­ność ceń


Cris 20.02.2017r. 

haiku
zebrał 14 fiszek • przedwczoraj, 21:14

łzom na przekór

jeśli bar­dzo tęsknisz
znaczy pięknie było
nie smuć
ot­rzyj łzy

wspo­minając z uśmie­chem wróć
do mi­nionych chwil


Cris 19.02.2017r. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 14:11

intuicja

uwodzi
/w/dźwięcz/n/y głos wewnętrzny
cza­sem los w jej rękach

a i dobrą radą służy
wsłuchaj się


Cris 18.02.2017r. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 lutego 2017, 21:06

pogoń za marzeniami

jed­no urzeczy­wis­tnia natychmiast
in­ne w pla­nie reali­zację ma
wpierw przymiarka
aż roz­strzyg­nięcie suk­ce­sem zwieńczy

stra­wa duchowa
dar


Cris 16.02.2017r. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 lutego 2017, 11:10

Jak ''mus'' to tyl­ko jabłkowy.
Może tą drogą, przez żołądek do serca...


Cris 17.02.2017r.
in­spi­rac­ja lajajaj 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 lutego 2017, 23:16

Choć je­den zreali­zowa­ny za­mysł, tak cie­szy, jak­by dało się słyszeć z barw tęczy dźwięk...

Cris 16.02.2017r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lutego 2017, 18:24

Te­go co w ty­le nie dogonisz.
Śle­py zaułek.


Cris 08.02.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2017, 19:23

wiosna czai się

słońce to­pi śnieg
dy­wani­ki traw wyłaniają spod
po­mimo iż w oczy razi
uśmiech na twarzy

wios­na czai się


Cris 14.02.2017r. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 lutego 2017, 20:56

Dając szansę dru­giemu, życie oboj­ga sta­je się ra­dośniej­sze, al­bo i więcej, na pew­no więcej...

Cris 14.02.2017r. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2017, 21:10

Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. Nie publikuję ich na F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~Jeśli chcesz skorzystać z moich przemyśleń i przenieść na inną stronę, czy bloga ujmij w cudzysłów i podaj źródło pochodzenia tekstu oraz nazwę autora http://cris2.cytaty.info/~~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna A.Sz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 19:37Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:00Cris sko­men­to­wał tek­st intuicja

dzisiaj, 16:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 14:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:14Cris sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 14:11Cris sko­men­to­wał tek­st Zły sen

dzisiaj, 14:09Cris sko­men­to­wał tek­st ***kopiuj-wklej...  

dzisiaj, 12:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 12:08Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st wypełniasz ser­ce