Cris

406 tekstów – auto­rem jest Cris.

Ut­ratę zaufa­nia można porównać do za­wału ser­ca,
choć reani­mując wskrze­si-
przez życia ciąg dal­szy za człowiekiem snu­je cień wątpliwości...


Cris 22.10.2016r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • wczoraj, 17:25

Niektórym się zda­je, że jeśli przyjdą spóźnieni to nicze­go nie muszą nad­ga­niać,
lecz win­no cie­szyć ich na­dejściem...


Cris 21.10.2016r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • przedwczoraj, 20:50

Żar z serc to­pi lód,
by nie tęsknić. Ra­zem cud.
Wi­tami­na M.


Cris 21.09.2016r. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 21 października 2016, 19:38

Zdar­ta płyta za­cina na słowach- nic już nie po­może tej miłości...

Nieprawda.
Odżyje, gdy skona.


Cris 19.10.2016r. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 października 2016, 23:22

ten pan ta pani w jesień ubrani

szept serc
wygrywa
nieus­tający rytm uczuć

opuszki prze­siąknięte rozkoszą
o każdej porze
ta miłość pachnie

pachnie wiosną


Cris 19.10.2016r. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 października 2016, 19:01

Zos­ta­nie tak, gdyż...
Nie wskrze­sisz mi­nionych chwil.
Boże do­daj sił.


Cris 18.10.2016r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 19 października 2016, 17:45

By­wają ta­kie sce­nariu­sze, które reżyse­ruje się dla korzyści, z upadku...

Cris 18.10.2016r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 października 2016, 00:09

W wielu przy­pad­kach sa­mot­ność- duszą towarzystwa...

Cris 16.10.2016r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2016, 19:12

Jut­ro jest zaw­sze in­ne, choć ja­kie będzie za­leży jak je przyjmiesz...

Cris 16.10.2016r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 października 2016, 22:42

ugasić tęsknotę gra na zwłokę

ty­le myśli aż
ru­mieńce
tyl­ko źródło ugłaszcze ogień

do­sięgnąć na od­ległość oddechu
nasłuchujesz

w garści dzierżą

szarogęszą


Cris 14.10.2016r. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 października 2016, 19:59

Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. Nie publikuję ich na F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~Jeśli chcesz skorzystać z moich przemyśleń i przenieść na inną stronę, czy bloga ujmij w cudzysłów i podaj źródło pochodzenia tekstu oraz nazwę autora http://cris2.cytaty.info/~~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna A.Sz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Cris

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:28Cris sko­men­to­wał tek­st Przyroda ob­darza­nas­je­sieniąco ro­ku .. Życie [...]

dzisiaj, 13:40Cris sko­men­to­wał tek­st przy ko­min­ku

dzisiaj, 13:36Cris sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 11:06Cris sko­men­to­wał tek­st ''Portret pa­mięciowy''

dzisiaj, 10:55Cris sko­men­to­wał tek­st Zlekceważone wątpli­wości, mszczą się [...]

dzisiaj, 01:12Facro sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 01:09Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórym się zda­je, [...]

dzisiaj, 01:06Cris sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]

dzisiaj, 01:02Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie są tak pyszni, [...]