Cris

382 teksty – auto­rem jest Cris.

* * *

do­dajesz sił
po­godą ducha dzielisz
ges­ty wy­raźniej­sze od słów

ja też
aż po grób


K.A.Sz. 18.09.2016r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:07

Pow­ro­ty mają swój czas, choć on nie da­je gwarancji...

K.A.Sz. 20.09.2016r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:41

Zza mgły je­sień lśni
Zżółkły wspom­nienia lata
Czer­wo­ne liście


K.A.Sz. 21.09.2016r. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 22 września 2016, 12:08

Każde przetrwanie...
po­zys­ku­je ko­lor wschodzące­go słońca, na tle błękit­ne­go nieba...


K.A.Sz. 20.09.2016r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 września 2016, 15:22

Niektórzy żyją w ''ago­nii'', a coś aż krew w nich burzy...

K.A.Sz. 16.09.2016r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 września 2016, 20:48

...i cuk­rem można prze­solić, gdy w luk­rze choć uk­ry­ta- wyczu­wal­na gorycz...

K.A.Sz. 19.09.2016r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 września 2016, 13:16

Wy­marzo­ne, znośne czy do­kuczli­we- zaw­sze odczuwamy.
Zmiany.

K.A.Sz. 17.09.2016r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 września 2016, 12:59

Ko­lej­ny wrzesień
Świszczą wiat­rem niesione
Wspom­nień woń chłonę


K.A.Sz. 15.09.2016r. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 16 września 2016, 21:12

więź

nocą
gdy niebo
mru­ga gwiez­dny­mi oczami
w naszych od­bi­ja ich blask

wy­miana myśli serc
roz­budza tęsknotę

po­syłam uśmiech
ty też

i lżej


K.A.Sz. 05.09.2016r. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 września 2016, 10:09

Prob­lemów nie prze­kupisz snem...

K.A.Sz.02.09.2016r. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 września 2016, 12:46

Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. Nie publikuję ich na F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~Jeśli chcesz skorzystać z moich przemyśleń i przenieść na inną stronę, czy bloga ujmij w cudzysłów i podaj źródło pochodzenia tekstu oraz nazwę autora http://cris2.cytaty.info/~~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ K.A.Sz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 00:01misiek45 sko­men­to­wał tek­st dodajesz sił po­godą ducha dzielisz ges­ty [...]

wczoraj, 22:14Cris sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem się prze­konasz, [...]

wczoraj, 21:59Cris sko­men­to­wał tek­st Powroty mają swój czas, [...]

wczoraj, 21:28yestem sko­men­to­wał tek­st Powroty mają swój czas, [...]

wczoraj, 21:03Cris sko­men­to­wał tek­st Dzielmy się ra­dością jak chle­bem [...]

wczoraj, 20:59Cris sko­men­to­wał tek­st Problemów nie prze­kupisz snem... K.A.Sz.02.09.2016r.  

wczoraj, 20:55Cris sko­men­to­wał tek­st * na us­tach

wczoraj, 20:47Cris sko­men­to­wał tek­st Doprawiaj smak życia swoim [...]

wczoraj, 20:47Cris sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz cze­goś żałować w [...]

wczoraj, 20:35Cris sko­men­to­wał tek­st Żadna myśl nie jest [...]