Cris

712 tekstów – auto­rem jest Cris.

Tęskno­ta zaw­sze łomocze niepokój...

Krys­ty­na A.Sz. 17.03.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 marca 2018, 14:21

Gdy dwo­je ludzi ra­zem w miłości kroczy przez życie, ona z ni­mi...,
a jeśli ludzie od­da­lają się od siebie, tęsknotę osładzają so­bie, nie roz­stając z uczu­ciami,
przez co za­wiązują moc­ny sznur- w obu przy­pad­kach to trwanie.


Krys­ty­na A.Sz. 15.03.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 marca 2018, 17:51

Każda miłość spełniona, czy też nies­pełniona - trwa...

Krys­ty­na A.Sz. 14.03.2018r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 marca 2018, 13:24

Ach te choróbska, co­raz częściej bez nich nie da się żyć...

Krys­ty­na A. Sz. 07.03.2018r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 marca 2018, 20:32

Są ta­cy od­ważni, którzy biorą się za ba­ry z życiem,
by spra­wić so­bie przyjemność...


Krys­ty­na A.Sz. 20.01.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2018, 00:09

niektórzy do­gadzają so­bie tworze­niem wieści''
od­bierając in­nym godność
czy to po­kusa czy zamiłowanie
a może gratka
ważne że im przy­jem­ność sprawia
in­ne kosztow­ne a ta
jest tania


Krys­ty­na A.Sz. 19.01.2018r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 stycznia 2018, 23:49

Ci, którzy nie to­lerują in­nych, są po pros­tu inni...

Krys­ty­na A.Sz. 04.01.2018r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2018, 23:52

O wielu słusznościach się wie, a nie zaw­sze stosuje...

Krys­ty­na A.Sz. 08.01.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2018, 21:59

''Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę.'' ~~~ Antoni Czechow

życzę wam sa­mych prawd
choć niektóre bolą
niestety

z cza­sem dos­trze­gamy ich zalety
wówczas gniew precz
i jak po burzy słońce
tak po gniewie radość
uwalnia
koi duszę a

wokół wszys­tko na no­wo przy­biera barw tęczy
chwy­ta za serce
za praw­dy wdzięcz/ni/y


Krys­ty­na A.Sz. 08.01.2018r.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:01

Choć tęsknisz, świado­mość że ktoś jest, na­wet jeśli da­leko, a cze­ka choćby na SMS, sta­wia na nogi...

Krys­ty­na A.Sz. 07.01.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 stycznia 2018, 01:41
Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. - czasem na swoim F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna Anna Szklarczyk~~~ https://cris2.cytaty.info/ - to moje 2-gie konto na Cytatach... 1-sze krysta~~~http://krysta.cytaty.info/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 23:33Cris sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

przedwczoraj, 09:01Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

20 marca 2018, 12:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

18 marca 2018, 17:51yestem sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

17 marca 2018, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

17 marca 2018, 21:40Cris sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

17 marca 2018, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 marca 2018, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

17 marca 2018, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]